Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

Ogoszenie przetargu nieograniczonego na:

 

Dostaw sprztu dla potrzeb SPZOZ w Lublicu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublicu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-00. Znak sprawy ZP/36/14
Numer ogoszenia: 245182 - 2014; data zamieszczenia: 22.07.2014

 

Pliki do pobrania:

Ogoszenie

SIWZ

 

Zmiana SIWZ z dnia 23-07-2014r. dot. czci nr 3 tj. Dostawa podpisu elektronicznego - 2 szt.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 24-07-2014r.

Odpowied na pytanie do SIWZ, z dnia 25-07-2014r.

Odpowied na pytanie do SIWZ, z dnia 28-07-2014r.

 

Uniewanienie