Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

Ogoszenie przetargu nieograniczonego na:

Dostaw sprztu dla potrzeb SPZOZ w Lublicu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublicu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-00. Znak sprawy ZP/36a/14
Numer ogoszenia: 256056 - 2014; data zamieszczenia: 31.07.2014

 

Pliki do pobrania:

Ogoszenie

SIWZ

Odpowied na pytanie do SIWZ, z dnia 04-08-2014r.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych, z dnia 13-08-2014r.