Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

Dostawa sprztu dla potrzeb SPZOZ w Lublicu w ramach projektu: Informatyzacja SPZOZ w Lublicu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug, nr projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03, nr umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12/00. Znak sprawy ZP/36b/14
Numer ogoszenia: 293994 - 2014; data zamieszczenia: 04.09.2014

 

Pliki do pobrania:

 

Ogoszenie

SIWZ

 

Odpowied na pytanie do SIWZ, dot. czci nr 4

 

Odpowied na pytanie do SIWZ, dot. czci nr 2

 

Uwaga:

W zwizku z udzielonymi w dniu dzisiejszym odpowiedziami na pytania do SIWZ, zmianie ulega termin skadania i otwarcia ofert na dzie 16-09-2014r. Miejsca i godziny skadania i otwarcia ofert nie ulegaj zmianom.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych oraz o czciach uniewanionych