Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do skadania ofert

Zaczniki do zaproszenia (wymogi dot. oferty, wzr umowy)

Wykaz czci, opis asortymentu (4 czci)

 

Odpowied na pytanie z dnia 10-08-2016r.

Opis kryteriw, ktrymi Zamawiajcy bdzie si kierowa przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriw i sposobu oceny ofert:

Zamawiajcy bdzie stosowa cznie nastpujce dwa kryteria oceny ofert:

1) Cena ? max 95 pkt

Cena najtaszej oferty

---------------------------x 95 pkt = ...

Cena badanej oferty

Cen stanowi cakowity koszt ponoszony przez Zamawiajcego.

2) Termin patnoci dostarczonych faktur VAT ? max 5 punktw

Zamawiajcy przyzna dodatkowe punkty za zaoferowany termin patnoci dostarczanych faktur VAT duszy ni 30 dni tj.

Za termin patnoci wynoszcy 30 dni ? 0 punktw,

Za termin patnoci wynoszcy 60 dni ? 5 punktw,

 

Odpowied na pytanie z dnia 11-08-2016r.

Zamawiajcy dopuszcza zaoferowanie zamiennikw w czci nr 3.

 

Odpowiedzi na pytania z dnia 12-08-2016r.

1. W czci nr 2 poz. 4 naley wyceni 7300 szt. (rolek) rcznikw papierowych.

2. W czci nr 2 poz. 15, 16, 17 naley wyceni podan ilo pojedynczych szt. workw.

3. W czci nr 2 poz. 18 naley wyceni 100 szt. kubkw.

 

Informacja dot. czci nr 2 poz. 3

W czci nr 2 poz. 3 dopuszcza si rcznik ZZ jednowarstwowy, 200 listkw w 1 szt. Pozostay opis bez zmian.

 

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w czciach nr 1, 3 i 4 oraz o uniewanieniu czci nr 2.

W dniu 25.08.2016 r. przesano oferentom informacj o wyborze ofert najkorzystniejszych w czciach nr 1, 3 i 4 oraz uniewanieniu czci nr 2. W dniu 30.08.2016 r. firma MTL System z Wrocawia tj. wybrana jako najkorzystniejsza w czci nr 3 - przesaa pismo, w ktrym odstpuje od podpisania umowy. W zwizku z powyszym w czci nr 3 jako najkorzystniejsza wybrano drug w kolejnoci ofert tj. ofert firmy Ecoblack s.c. ul. Kredowa 8/50, 25-640 Kielce za cen brutto 7989,35 z