Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Pliki do pobrania:

Ogoszenie

SIWZ wraz z zacznikami

 

Uwaga z dnia 07-12-2016r.: W pkt 17 SIWZ nastpia omyka pisarska, poniej prawidowy zapis wraz z punktacj:

17. Opis sposobu obliczania ceny oraz innych kryteriw ktrymi zamawiajcy bdzie si kierowa przy wyborze oferty wraz z podaniem wag tych kryteriw sposobu oceny ofert:

Zamawiajcy bdzie stosowa nastpujce kryterium oceny ofert:


1)Cena ? max 60 pkt

Cena najtaszej oferty

--------------------------- x 60 pkt =

Cena badanej oferty

Cen stanowi cakowity koszt ponoszony przez Zamawiajcego.

2) Termin patnoci ? 30 pkt

a) za termin patnoci wynoszcy 30 dni - 0 punktw,

b) za termin patnoci wynoszcy 40 dni - 10 punkty,

c) za termin patnoci wynoszcy 50 dni - 20 punktw,

d) za termin patnoci wynoszcy 60 dni - 30 punktw.

3) ?Zasada bliskoci? ? max 10 pkt

Najkrtsza odlego ? najmniejsza ilo kilometrw od miejsca wytwarzania

odpadw (siedziba Zamawiajcego) do instalacji

(miejsca przeznaczonego do unieszkodliwiania)

--------------------------------------------------------------- x 10 pkt =

Odlego podana w badanej ofercie

 

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 07-12-2016 r.

 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej, z dnia 14-12-2016 r.