Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

Pliki do pobrania:

Ogoszenie

SIWZ

Zacznik nr 1 do SIWZ

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 19-01-2017 r.

Odpowiedzi na pytania do SIWZ, z dnia 20-01-2017 r.

Informacja o uniewanieniu postpowania, z dnia 24-01-2017 r.

W wyznaczonym terminie na skadanie ofert nie zostaa zoona adna oferta, w zwizku z tym niniejsze postpowanie zostaje uniewanione.

Podstawa prawna uniewanienia: art. 93 ust. 1 pkt 1 Zamawiajcy uniewania postpowanie o udzielenie zamwienia, jeeli: nie zoono adnej oferty niepodlegajcej odrzuceniu albo nie wpyn aden wniosek o dopuszczenie do udziau w postpowaniu od wykonawcy niepodlegajcego wykluczeniu, z zastrzeeniem pkt 2 i 3;