Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Przetargi

 

 

 

Pliki do pobrania:

Zaproszenie do skadania ofert

Zaczniki do zaproszenia

 

 

Poniej odpowiedzi na pytania, z dnia 15-05-2017r.

1. W zaczniku 2 podano ilo punktw do pomiarw wentylacyjnych.
1.1. Z jak czstotliwoci chc pastwo eby wykonywa pomiary wentylacji na wskazanych punktach ?

ODPOWIED: POMIARY NALEY WYKONA RAZ W ROKU WRAZ Z PROTOKOEM WYDAJNOCI.

1.2. Czy udostpnicie pastwo projekty z oczekiwanymi wartociami wydajnoci na poszczeglnych punktach pomiarowych,

ODPOWIED: PROJEKTY WRAZ Z WYDAJNOCIAMI NA POSZCZEGLNYCH PUNKTACH POMIAROWYCH ZNAJDUJ SI DO WGLDU W DZIALE TECHNICZNYM SPZOZ.

1.3. Co w przypadku gdy zmierzona warto odbiega od wartoci projektowych?

ODPOWIED: INSTALACJE WYKONANE W ROKU 2007, 2011 ORAZ 2016 - WARTOCI NIE ODBIEGAJ OD PROJEKTU.

1.4. Jaki jest dostp do pomieszcze w ktrych naley wykonywa pomiary (swobodny - dostp w dowolnym momencie ? czy utrudniony?)

ODPOWIED: DOSTP W DOWOLNYM MOMENCIE - NIE UTRUDNIONY.

1.5. W zakresie prac pisz pastwo: stay zakres i kontrola dziaania - jak to interpretowa? staa obecno pracownika naszej firmy czy kwartalne przegldy i reakcja na zgoszenia awaryjne?

ODPOWIED: W RAZIE AWARII WYKONAWCA ZOBOWIZANY JEST DO REAKCJI - PRZYJAZDU DO SIEDZIBY SPZOZ W LUBLICU W DNI ROBOCZE W CIGU 4 GODZIN OD ZGOSZENIA.

PRZEGLDY KWARTALNE BEZ POMIARW WYDAJNOCI I ROCZNE Z POMIARAMI WYDAJNOCI URZDZE SPORZDZA WYKONAWCA W FORMIE PAPIEROWEJ NA DOWOLNYM DRUKU Z UWZGLDNIENIEM POTRZEBNYCH ZAPISW.

1.6. Czy w przypadku stwierdzenia usterek lub uszkodzonych elementw wentylacji przewiduj Pastwo dodatkowe rodki na ich usuwanie, naprawy lub wymian? Czy wszystkie koszty (w tym usuwania usterek i wymiany elementw) maj by przewidziane w ryczatowej opacie miesicznej?

ODPOWIED: KOSZTY USZKODZONYCH MATERIAW (BEZ ROBOCIZNY) POKRYWA ZAMAWIAJCY

1.7. Czy urzdzenia ktrych dotycz przegldy posiadaj dokumentacj, do ktrej bdzie mona wpisywa wykonywane czynnoci ? Czy t dokumentacje naley dopiero zaoy i w jakiej formie?

ODPOWIED: W POMIESZCZENIU TECHNICZNYM ZNAJDUJE SI ZESZYT Z WPISAMI OSOBY, KTRA SERWISOWAA W DANYM DNIU URZDZENIA. BDZIE DALSZA KONTYNUACJA WPISW.

1.8. W zapytaniu jest wpis: "Wykonawca sporzdzi protok z bada instalacji wentylacji i klimatyzacji ? kwartalny oraz roczny." Prosz o przesanie przykadowego protokou z poprzednich lat o ktrym mowa w tym punkcie, lub podanie zakresu, ktry ma by wyszczeglniony w protokole i czy w zakresie tych bada s pomiary wydajnoci instalacji wentylacyjnych.

ODPOWIED: PRZYKADOWE PROTOKOY S DOSTPNE DO WGLDU W DZIALE TECHNICZNYM SPZOZ.

1.9. W punkcie: ZASADY RODOWISKOWE DLA WYKONAWCW punkt 1.4 jest napisane:
"zabieranie z terenu SP ZOZ w Lublicu wszelkich odpadw powstaych w czasie wiadczenia usug," - czy chodzi rwnie o zbieranie i utylizacj zuytych filtrw po ich wymianie w centralach wentylacyjnych ? jeli tak to prosz o podanie szacunkowej masy filtrw przeznaczonych do utylizacji przy jednorazowej wymianie.

ODPOWIED: UTYLIZACJA FILTRW JEST PO STRONIE ZAMAWIAJCEGO.

 

Wynik zapytania ofertowego, z dnia 01-06-2017r.