Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

W dniu 9 sierpnia w Urzdzie Miasta podpisano porozumienie, ktre ma doprowadzi do powstania dyspozytorni medycznej w Czstochowie, obejmujcej swoim zasigiem powiaty czstochowski, kobucki i lubliniecki.

Dyspozytornia, zgodnie z Wojewdzkim Planem Dziaania Systemu Pastwowe Ratownictwo Medyczne, zakadajcym utworzenie na obszarze wojewdztwa lskiego 6 skonsolidowanych dyspozytorni medycznych ma funkcjonowa w strukturach SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czstochowie, przy ul. Sikorskiego 82/94.

Kiedy ju dyspozytornia rozpocznie swoje funkcjonowanie, to Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czstochowie bdzie m.in. przyjmowa powiadomienia o zdarzeniach; wysya zespoy ratownictwa medycznego; powiadamia o zdarzeniach szpitalne oddziay ratunkowe lub - jeli wymaga tego bdzie sytuacja - centra urazowe, jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowanych, czy jednostki wsppracujce z systemem PRM. Czstochowska dyspozytornia bdzie wskazywa zespoom ratownictwa medycznego waciwy szpital lub SOR-u, do ktrego ma by przewieziona osoba w stanie nagego zagroenia zdrowotnego.

Porozumienie w sprawie wsplnych dziaa zmierzajcych do uruchomienia skonsolidowanej dyspozytorni medycznej w Czstochowie, obejmujcej zasigiem rejony operacyjne: Czstochowa i powiat czstochowski (24/01), powiat kobucki (24/02) i powiat lubliniecki (24/03) oraz obsugi dyspozytorskiej powiadomie o zdarzeniu dla Zespou Opieki Zdrowotnej w Kobucku, Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu i Samodzielnego Publicznego Zakadu Opieki Zdrowotnej Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czstochowie podpisano dzi, 9 sierpnia w Urzdzie Miasta.

Porozumienie podpisali dyrektor SP ZOZ Stacja Pogotowia Ratunkowego w Czstochowie Janusz Adamkiewicz, dyrektor SP ZOZ Lubliniec Barbara Szubert oraz dyrektor ZOZ Kobuck Marian Nowak (wraz z zastpc dyrektora ds. adm.-org. Gabriel acn), w obecnoci prezydenta Czstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka, starosty lublinieckiego Joachima Smyy i starosty kobuckiego Romana Minkiny.