Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

Lubliniec, dnia 26.04.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
Tel. 34350 63 80 Fax: 34356 58 70

OGOSZENIE

Dotyczy: ogoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postpowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert na: ?U
dzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach:

- Poradni Grulicy i Chorb Puc dla Dzieci od 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r.,

- penienia czonych dyurw medyczny przez lekarzy na Oddziale Pediatrycznym
i Oddziale Noworodkowym od 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r.,

- penienia dyurw medycznych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym od 01.06.2013 r. do 31.05.2016 r.?

Udzielajcy Zamwienia Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu;
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, dziaajc zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.), informuje o wyniku konkursu ofert na:

?Udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach: Poradni Grulicy
i Chorb Puc dla Dzieci od 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r.,
penienia czonych dyurw medyczny przez lekarzy na Oddziale Pediatrycznym i Oddziale Noworodkowym od 01.05.2013 r. do 30.04.2016 r., penienia dyurw medycznych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym od 01.06.2013 r. do 31.05.2016 r.?

1. Za najkorzystniejsz ofert w PAKIECIE NR I zostaa uznana oferta nr 6 zoona przez:

6. Poradni Astmy i Chorb Alergicznych lek. med. Pawe Klimczyk

ul. 1-go Maja 21

42-200 Czstochowa

Uzasadnienie wyboru: Oferta zoona przez firm Poradnia Astmy i Chorb Alergicznych lek. med. Pawe Klimczyk, ul. 1-go Maja 2,42-200 Czstochowa spenia wszystkie warunki zawarte w Szczegowych Warunkach Konkursu ofert.

2. Za najkorzystniejsze oferty w PAKIECIE NR II zostay uznane oferta nr 1,2 ,3, 4, 5 zoone przez:

1. Indywidualna Praktyka Lekarska lekarz medycyny Albin Matysek

ul. Arki Boka 10

46-380 Dobrodzie

2. Specjalistyczna Praktyka Lekarska dr n. med. Ewa Golemiec

specjalista chorb dzieci

ul. Okrna 28

41-811 Zabrze

3. Specjalistyczna Praktyka Lekarska lek. med. Lidia Krystyna

Gruszka specjalista chorb dziecicych, neonatolog

ul. Zawadzkiego 4/2

42-693 Krupski Myn

4. Prywatna Praktyka Lekarska Bogdan Pogorzelec

ul. Wyszyskiego 43

42-700 Lubliniec

5. Gabinet Lekarski lek. med. Halina Pilch-Kucia specjalista

neonatolog-pediatra

ul. Pokoju 50

42-700 Lubliniec

Uzasadnienie wyboru: Oferty zoone przez : Indywidualn Praktyk Lekarsk lekarz medycyny Albin Matysek, ul. Arki Boka 10, 46-380 Dobrodzie, Specjalistyczn Praktyk Lekarsk dr n. med. Ewa Golemiec specjalista chorb dzieci, ul. Okrna 28, 41-811 Zabrze, Specjalistyczn Praktyk Lekarsk lek. med. Lidia Krystyna Gruszka specjalista chorb dziecicych, neonatolog, ul. Zawadzkiego 4/2, 42-693 Krupski Myn, Prywatn Praktyk Lekarsk Bogdan Pogorzelec, ul. Wyszyskiego 43, 42-700 Lubliniec, Gabinet Lekarski lek. med. Halina Pilch-Kucia specjalista nonatolog-pediatra, ul. Pokoju 50, 42-700 Lubliniec

speniy wszystkie warunki zawarte w Szczegowych Warunkach Konkursu ofert.

3.Udzielajcy zamwienie uniewania postpowanie w zakresie PAKIETU NR III ? uzasadnienie ? nie wpyna adna oferta.

Dyrektor

Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej
w Lublicu


mgr Barbara Szubert