Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

Lubliniec, dnia 22.05.2013 r.

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu
ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec
Tel. 34350 63 80 Fax: 34356 58 70

OGOSZENIE

Dotyczy: ogoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postpowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert na: ?U
dzielanie wiadcze zdrowotnych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym w okresie od 01.06.2013 r. do 31.05.2016 r.?

Udzielajcy Zamwienia Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu;
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, dziaajc zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.), informuje o wyniku konkursu ofert na:

?Udzielanie wiadcze zdrowotnych przez lekarzy w Ratownictwie Medycznym w okresie
od 01.06.2013 r. do 31.05.2016 r.?

Za najkorzystniejsz ofert zostaa uznana oferta zoona przez:

Prywatn Przychodni Lekarsk sp. z o.o. sp. komandytowa

ul. Ksit Opolskich 31

45-006 Opole

Uzasadnienie wyboru: Oferta zoona przez Prywatn Przychodni Lekarsk sp. z o.o. sp. komandytowa, ul. Ksit Opolskich 31, 45-006 Opole spenia wszystkie warunki zawarte
w Szczegowych Warunkach Konkursu ofert.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu
mgr Barbara Szubert