Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

OGOSZENIE

Dotyczy: ogoszenia o wyborze najkorzystniejszych ofert w postpowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert
na udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach Oddziau Anestezjologii i Intensywnej Terapii przez lekarzy od 01.12.2013 r. do 30.09.2016 r.

Udzielajcy Zamwienia Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej
w Lublicu;42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, dziaajc zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.), informuje o wyniku konkursu ofert na:

?Udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach Oddziau Anestezjologii
i Intensywnej Terapii przez lekarzy od 01.12.2013 r. do 30.09.2016 r.

Za najkorzystniejsz ofert zostaa uznana oferta zoona przez:

Praktyk Lekarsk Ogln

Mateusz Jdryka

ul. Lipowa 4

42-700 Lubliniec

Uzasadnienie wyboru: w/w oferta spenia wszystkie warunki zawarte
w Szczegowych Warunkach Konkursu ofert.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu

mgr Barbara Szubert