Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

OGOSZENIE

Dotyczy: ogoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postpowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert
na udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach transportu sanitarnego samochodem sanitarnym z zapewniona opiek medyczn
o standardzie odpowiadajcym:

- zespoowi ratownictwa medycznego specjalistycznemu,

- transportowi z lekarzem,

- transportowi z ratownikiem medycznym,

- transportowi z sanitariuszem

od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Udzielajcy Zamwienia Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej
w Lublicu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, dziaajc zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.), informuje o wyniku konkursu ofert na:

?Udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach transportu sanitarnego samochodem sanitarnym z zapewniona opiek medyczneo standardzie odpowiadajcym:

- zespoowi ratownictwa medycznego specjalistycznemu,

- transportowi z lekarzem,

- transportowi z ratownikiem medycznym,

- transportowi z sanitariuszem od 01.01.2014 r. do 31.12.2016 r.

Za najkorzystniejsz ofert zostaa uznana oferta zoona przez:

SP ZOZ Stacj Pogotowia Ratunkowego w Czstochowie

ul. Kiliskiego 10

42-200 Czstochowa

Uzasadnienie wyboru: w/w oferta spenia wszystkie warunki zawarte
w Szczegowych Warunkach Konkursu ofert.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu

mgr Barbara Szubert