Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

OGOSZENIE

Dotyczy: ogoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postpowaniu prowadzonym
w trybie konkursu ofert
w sprawie umowy o udzielenie zamwienia na wiadczenia zdrowotne ? Badania w zakresie tomografii komputerowej

Udzielajcy Zamwienia Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej
w Lublicu, 42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, dziaajc zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654 z pn. zm.), informuje o wyniku konkursu ofert w sprawie umowy o udzielenie zamwienia na wiadczenia zdrowotne ? Badania w zakresie tomografii komputerowej.

Za najkorzystniejsz ofert zostaa uznana oferta zoona przez:

LUX MED Diagnostyka sp. z o.o.

ul. Postpu 21C

02-676 Warszawa

Uzasadnienie wyboru: w/w oferta spenia wszystkie warunki zawarte
w Szczegowych Warunkach Konkursu Ofert.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu

mgr Barbara Szubert