Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj Email

Lubliniec, dnia 31.01.2014 r.


Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej z siedzib w Lublicu, przy ul. Sobieskiego 9, zwany ?SPZOZ w Lublicu? ogasza przetarg pisemny nieograniczony na dzieraw pomieszcze, znajdujcych si w Lublicu przy ul. Grunwaldzkiej 9, z przeznaczeniem na prowadzenie dziaalnoci gastronomiczno ? handlowej.


 1. Oznaczenie i powierzchnia lokalu:

Szpital - Lubliniec, ul. Grunwaldzka 9.

Parter pomieszczenia nr 0.17,0.18,0.19, o cznej powierzchni 22 m? wraz z czci korytarza do wsplnego uytku z SPZOZ w Lublicu o powierzchni 6 m? .

Osoby zainteresowane uczestnictwem w postpowaniu maj prawo zapozna si ze stanem technicznym pomieszcze.

Pomieszczenia musz zosta przystosowane na koszt przyszego Dzierawcy.

 1. Okres dzierawy:

Umowa zostanie zawarta od 01.03.2014 r. do dnia 28.03.2017 r. Szczegowe

warunki umowy w zaczniku.

 1. Miejsce i termin zoenia i otwarcia ofert:

Miejsce i termin zoenia ofert - SPZOZ Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro, pokj nr 68, w dniu 19.02.2014 r. godz. 10.00.

Miejsce i termin otwarcia ofert - SPZOZ Lubliniec, ul. Sobieskiego 9, II pitro, pokj nr 61, w dniu 19.02.2014 r. godz. 10.10.

 1. Minimalna wysoko czynszu oraz opaty dodatkowe:

Minimalna, miesiczna stawka czynszu, za 1 m 2 wynosi 27,00 z brutto.

Dodatkowe opaty:

- za prd wg wskaza podlicznika,

- za pozostae media i inne wg ryczatu 350,00 z brutto.

 1. Kryterium oceny:

Kryterium wyboru oferty ? 100 % cena - stawka czynszu.

 1. Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:

 1. mgr Ilona Pietrzak ? Paubska,

 2. mgr in. Piotr Mastalerz,

e:mail : przetargi@spzozlubliniec.pl , tel 34350-63-86.

 1. Wymagania, jakim powinien odpowiada oferent:

Do przetargu pisemnego moe przystpi kady, kto wpaci wadium i bdzie prowadzi dziaalno gastronomiczno ? handlow.

 1. Wymagania, jakim powinna odpowiada oferta:

 1. Wypeniony i podpisany druk ?Oferty? ? zgodny z zacznikiem nr 1.

 2. Wypeniony druk ?Owiadczenie? ? zgodny z zacznikiem nr 2.

 3. Dowd wpaty wadium.

 4. Ewentualne penomocnictwo - orygina, w przypadku gdy ofert podpisa penomocnik.


 1. Wadium:

SPZOZ w Lublicu wymaga wniesienia wadium kwocie 300 z.

Wadium musi zosta zaksigowane na koncie SPZOZ w Lublicu BG nr 40 2030 0045 1110 0000 0190 3010 do terminu zoenia oferty.

Brak wadium na koncie do terminu zoenia oferty spowoduje odrzucenie oferty.

Zwrot wadium nastpi po przetargu na konto, z ktrego zostao przesane, za wyjtkiem osoby, ktra wygra przetarg, jej zostanie zwrcone po podpisaniu umowy. Nie podpisanie umowy w terminie 7 dni skutkuje utrat wadium.

 1. Szczegowe warunki dzierawy okrela umowa:

Umowa powinna zosta podpisana w cigu 7 dni, liczc od dnia przeprowadzenia przetargu. Nie podpisanie umowy w tym czasie skutkuje utrat wadium. W takim przypadku proponuje si podpisanie umowy kolejnemu oferentowi.

 1. Prawa SPZOZ Lubliniec:

SPZOZ w Lublicu przysuguje prawo do przesunicia terminu oraz odwoania przetargu, bez podania przyczyn.

 

Ogoszenie do pobrania (kliknij...)

Informacja z otwarcia ofert - protok