Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki 


 
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu zatrudni lekarzy specjalistw w dziedzinie :

- kardiologii do pracy w Poradni Kardiologicznej,

- medycyny ratunkowej albo lekarza, ktry ukoczy co najmniej drugi rok specjalizacji
w dziedzinie medycyny ratunkowej
do pacy w specjalistycznym zespole ratownictwa medycznego,

- chorb wewntrznych do pracy w Oddziale Chorb Wewntrznych,

- anestezjologii, anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i reanimacji do pracy w oddziale Intensywnej Terapii,

 

Warunki zatrudnienia i wynagrodzenia do uzgodnienia.

Oferty prosimy kierowa na adres:

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, 42-700 Lubliniec,
ul. Sobieskiego 9, telefon 34350 63 80 (sekretariat), 34350 63 87 (kadry), 34 350 63 90 (dzia organizacji i nadzoru), faks 34356 58 70.OGOSZENIE

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9
( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogasza konkurs ofert na udzielanie
wiadcze zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej od 01.07.2012r. do 31.12.2013r. SP ZOZ w Lublicu.


Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011r. o dziaalnoci leczniczej (Dz. U. z 2011 roku nr 112, poz.654).
Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w siedzibie
udzielajcego zamwienie w pokoju nr 72 (Dzia Organizacji i Nadzoru), od 14.06.2012r. ( od poniedziaku do pitku
w godz. od 10:00 do 14:00).

Termin skadania ofert do 21 czerwca 2012r. do godz. 13.00 (otwarcie ofert ? 21.06.2012r. godz. 13.30)
Termin rozstrzygnicia konkursu nie pniej ni w cigu 3 dni od otwarcia ofert
Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.
Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu Ul. Sobieskiego 9 42-700 Lubliniec Sekretariat pok. nr 68

Termin zwizania z ofert :30 dni od daty upywu terminu skadania ofert

Udzielajcy zamwienie zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie
postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.
Przyjmujcy zamwienie ma prawo do skadania skarg i protestw dotyczcych ogoszonego konkursu.
Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.
Koperta z ofert winna by oznaczona :
?Konkurs ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych w Poradni Kardiologicznej SP ZOZ
w Lublicu?.


Telefon bezpieczestwa dla turystw

(informacje - kliknij...)Ogoszenie o dofinansowaniu z Unii Europejskiej...