Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj

Pacjenci przyjmowani s do szpitala w trybie nagym lub planowym.

Planowe przyjcie pacjenta odbywa si na podstawie pisemnego skierowania lekarskiego, zgodnie
z list oczekujcych na przyjcie do szpitala i ustalon dat planowanego przyjcia oraz nazw oddziau.

W przypadku stwierdzenia przez lekarza dyurnego zaistniaych przeciwwskaza do planowego przyjcia pacjenta na dany oddzia, lekarz dyurny tego oddziau ustala dat kolejnego planowego przyjcia.

Skierowanie powinno zawiera informacje dotyczce:

  • danych osobowych pacjenta,

  • rozpoznania, z jakim pacjent jest kierowany,

  • lekarza kierujcego,

  • nr prawa wykonywania zawodu lekarza kierujcego,

  • nr umowy z NFZ,

  • daty wystawienia skierowania.

Dokumenty niezbdne podczas przyjcia planowego:

Osoby nie posiadajce powyszych dokumentw, mog skorzysta ze wiadcze medycznych odpatnie, zgodnie z obowizujcym cennikiem szpitalnym.

W przypadku stanu nagego dokument potwierdzajcy uprawnienia do bezpatnych wiadcze opieki zdrowotnej moe zosta przedstawiony w innym czasie, nie pniej jednak ni w terminie 30 dni od dnia udzielania wiadczenia, jeli pacjent przebywa w szpitalu lub w terminie 7 dni od dnia zakoczenia udzielania wiadczenia. W razie nieprzedstawienia dokumentu w podanych terminach pacjent jest obciany kosztami wiadczenia.