Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

PDF Drukuj

Dokumentem potwierdzajcym prawo do wiadcze moe by:


Dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o prac:

- karta ubezpieczenia zdrowotnego,
- druk zgoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesiczny ZUS RMUA wydawany przez pracodawc (nie dotyczy osb na urlopie bezpatnym pow. 30 dni),
- aktualne zawiadczenie z zakadu pracy lub podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa.

Dla osoby prowadzcej dziaalno gospodarcz:

- druk zgoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dowd wpaty skadki na ubezpieczenie zdrowotne.

Dla osoby ubezpieczonej w KRUS :

- zawiadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dowd wpaty skadki w przypadku prowadzenia dziaw specjalnych produkcji rolnej).

Dla emerytw i rencistw:

- legitymacja emeryta/rencisty,
- zawiadczenie z ZUS lub KRUS lub innej Instytucji,
- aktualny odcinek emerytury lub renty,
- dokument potwierdzajcy kwot przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczeglnoci odcinek przekazu lub wycig.

Dla osoby bezrobotnej:

- aktualne zawiadczenie z urzdu pracy o zgoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla czonka rodziny osoby ubezpieczonej:

- dowd opacenia skadki zdrowotnej przez osob, ktra zgosia czonkw rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopi zgoszenia (druki: ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA jeeli zgoszenie nastpio po 1 lipca 2008 r. , ZUS ZCZA jeeli zgoszenie nastpio przed 1 lipca 2008 r,
- aktualne zawiadczenie wydane przez pracodawc,
- zawiadczenie z KRUS o ubezpieczeniu czonkw rodziny,
- legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi czonkw rodziny wraz z aktualn dat i piecztka zakadu pracy lub ZUS,
- legitymacja emeryta/rencisty z wpisanymi czonkami rodziny podlegajcymi ubezpieczeniu, potwierdzajca dokonanie zgoszenia w dniu 1 stycznia 1999 r. lub pniej, wraz z aktualnym odcinkiem wypaty wiadczenia ? dotyczy tylko KRUS,
- w przypadku dzieci uczcych si ? pomidzy 18 a 26 rokiem ycia, dodatkowo naley przedstawi dokument potwierdzajcy fakt kontynuacji nauki np. legitymacje szkoln/studenck lub dokument potwierdzajcy znaczny stopie niepenosprawnoci,
- w przypadku studentw po ukoczeniu 26 roku ycia - zgoszenie do ubezpieczenia przez uczelni (druk ZUS ZZA) oraz legitymacja studencka lub doktorancka.

Dla osb nieubezpieczonych:

- pozostae osoby, obywatele Polski, cudzoziemcy bez karty staego lub czasowego pobytu, bez ubezpieczenia mog by przyjci do szpitala odpatnie, zgodnie z obowizujcym cennikiem z wyczeniem stanw zagroenia ycia.