Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Lubliniec, 08.11.2012 r.

KOMUNIKAT

DYREKTORA

SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOU OPIEKI ZDROWOTNEJ W LUBLICU

w sprawie moliwoci odbioru indywidualnej wewntrznej dokumentacji medycznej dotyczcej pacjentw leczonych

w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej Poradni Skrno-Wenerologicznej

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r., nr 52, poz. 417 z pn. zm.) oraz Rozporzdzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dz. U. z 2010 r., nr 252, poz. 1697) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec, informuje, i osoby zainteresowane odbiorem wewntrznej dokumentacji medycznej (pacjent, jego przedstawiciel ustawowy lub osoba bliska upowaniona przez pacjenta), mog odebra ww. dokumentacj po uprzednim kontakcie z pracownikiem Archiwum (pod nr tel. 34350 63 94).

Pisemne wnioski o wydanie ww. dokumentacji mona kierowa rwnie na adres :

SP ZOZ w Lublicu

Dzia Organizacji i Nadzoru

Ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec.

Odbir dokumentacji moliwy jest po osobistym stawiennictwie w Dziale Organizacji
i Nadzoru, ul. Grunwaldzka 9, III pitro, 42-700 Lubliniec,
okazaniu dokumentu tosamoci potwierdzajcego uprawnienia do odbioru dokumentacji (ewentualnie wraz z pisemnym upowanieniem do uzyskania dokumentacji w przypadku osb bliskich) oraz wasnorcznym pokwitowaniem odbioru dokumentacji.