Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Drukuj Email

 

W dniu 26 maja 2017 roku firma Promed S.A. z Warszawy dostarczya dla potrzeb oddziau noworodkowego naszego Szpitala dwie lampy do fototerapii noworodkw. S to medyczne lampy do fototerapii: model Lullaby PT firmy GE Healthcare. Lampy te su do leczeniataczki fizjologicznej u noworodkw za pomoc wydzielanego wiata o niebieskim kolorze. Do lamp zostay take doczone dodatkowe arwki (na wymian), gdy arwki po pewnym czasie trac swoje waciwoci lecznicze. Lampy posiadaj statyw jezdny z regulowan wysokoci aby jak najlepiej umiejscowi rdo wiata nad noworodkiem.
Zakup lamp zosta zrealizowany dziki pomocy finansowej Miasta Lubliniec. Koszt zakupu ww. dwch lamp wynis: 6588 z brutto z czego Miasto Lubliniec przeznaczyo 6480 z a pozosta cz (tylko 108 z) zapaci nasz Szpital.
Na zdjciach znajduj si Pani lek. med. Halina Pilch-Kucia Kierownik oddziau noworodkowego wraz z pielgniarkami, Pani Anna Jonczyk-Drzymaa Zastpca Burmistrza Miasta Lubliniec oraz przedstawiciel firmy Promed S.A.
Przedstawiciel firmy Promed S.A. w trakcie przekazania lamp przeszkoli personel oddziau w zakresie prawidowej obsugi lamp.
Serdecznie dzikujemy za udzielon pomoc, dziki ktrej nasi najmodsi pacjenci szybciej wrc do zdrowia.

 

OGOSZENIE


Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogasza konkurs ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych w:


  1. Oddziale Pooniczo - Ginekologicznym przez poone w okresieod 12.06.2017 r. do 11.06.2019 r

  1. Oddziale Noworodkowym przez poone w okresieod 12.06.2017 r. do 11.06.2019 r


(PKW i U86- usugi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 ? Usugi wiadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: wiadczenie usug pooniczych,

zakresie: usugi poonicze na oddziale pooniczo ? ginekologicznym,

rodzaju: wiadczenie usug pooniczych,

zakresie: usugi poonicze na oddziale noworodkowym

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej
(tj. - Dz. U. z 2016 roku, poz.618 z pn. zm.).

Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w Dziale Kadr (budynek przy ul. Sobieskiego 9, II pitro), od 02.06.2017 r. ( od poniedziaku do pitku w godz. od 10:00 do 14:00).


Termin skadania ofert do 12.06.2017 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert ? 12.06.2017 r. godz. 13.30)


Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.

Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68


Termin zwizania z ofert : 30 dni od daty upywu terminu skadania ofert


Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.

Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

Koperta z ofert winna by oznaczona :


 

1) Konkurs ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych na Oddziale Pooniczo- Ginekologicznym przez poone w okresie
12.06.2017 r. do 11.06.2019 r

 


2) Konkurs ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych na Oddziale Noworodkowym przez poone w okresie

od 12.06.2017 r. do 11.06.2019 rOGOSZENIE


Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9 zatrudni lekarza pediatr, szczegowe informacje pod numerem: tel. 034 350 63 87

 

 


List acuszkowy - nie daj si oszuka!
Dyrekcja SPZOZ w Lublicu, chciaaby poinformowa Pastwa o licie acuszkowym, w ktrym rzekomo pewien siedmioletni chopiec z Landesklinikum Donauregion Tulln chory na raka, chce trafi do Ksigi Rekordw Guinessa, poprzez zebranie najwikszego zbioru adresw.
Okazuje si, e na stronie internetowej w/w Kliniki - widnieje ostrzeenie w brzmieniu: FALSHER KETTENBRIEF LANDESKLINIKUM TULLN, gdzie zamieszczona jest informacja o zgoszeniu tego przypadku odpowiednim subom do spraw oszustw oraz zaprzestaniu wysyania listw acuszkowych i nieodpowiadaniu na te listy.
Wobec powyszego Dyrekcja SPZOZ w Lublicu podja decyzj o niewysyaniu tego rodzaju listw na adres:
LAndesklinikum
Donauregion Tulln
Alter Ziegelweg 10
A-2430 Tulln an der Donau

Austria


Pod koniec grudnia 2016 roku Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu wzbogaci si o 2 karetki pogotowia dla Ratownictwa Medycznego.

 

Koszt zakupu uywanej karetki marki Mercedes Sprinter 316 CD i wynis 129.800,00 z a rodki zostay przekazane przez Starostwo Powiatowe w Lublicu oraz Gminy: Koszcin, Ciasna, Herby, Woniki, Pawonkw.

 

Cakowity koszt zakupu drugiej, nowej karetki Renault Master L2H2 wraz z wyposaeniem medycznym wynis 399.953,59 tys. z., rodki pochodziy z dotacji celowej otrzymanej z budetu pastwa na inwestycje z zakresu administracji rzdowej oraz inne zadania zlecane ustawami realizowane przez powiat przekazanej Starostwu Powiatowemu w Lublicu przez Wojewod lskiego.

 


 

Na pocztku 2017 roku Firma INVADO za porednictwem Fundacji TUTAJ PRZYSZO przekazaa na rzecz Administracji Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej Lublicu darowizn rzeczow w postaci drzwi. W obecnej, trudnej sytuacji Szpitala doceniamy okazane wsparcie i dzikujemy za kad pomoc.


 

Konkurs ofert na udzielenie wiadcze zdrowotnych.

Ogoszenie cz 1

Ogoszenie cz 2


Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

PILNIE

poszukuje lekarzy do pracy na Oddziale Pediatrycznym

 

 

 

Oferujemy:

- umow o prac, umow zlecenia lub umow kontraktow

 

Termin rozpoczcia pracy ? od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane ofert prosimy o przesyanie podania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny z :

? Sekretariatem Dyrektora pod numerem (34) 3506380,

? Dziaem Kadr pod numerem (34) 3506387.


ZAWIADOMIENIE O UNIEWANIENIU POSTPOWANIA

 

 

Dziaajc na podstawie 11ust.1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 14.02.2017 r. zawiadamiam o uniewanieniu postpowania z dnia 21.02.2017 r.

 

Udzielajcy zamwienie:

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postpowania:

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

Uzasadnienie

Nie wpyna adna oferta.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublicu

mgr Barbara Szubert


OGOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.

(PKW i U86 ? usugi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 ? Usugi wiadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddzia chirurgii oglnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U.
2016.1638 ze zm.).

Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III pitro), od 21.02.2017 r. ( od poniedziaku do pitku w godz. od 10:00 do 14:00).

 

Termin skadania ofert do 24.02.2017 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert ? 24.02.2017 r. godz. 13.30)

 

Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.

 

Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

 

Termin zwizania z ofert : 30 dni od daty upywu terminu skadania ofert

 

Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.

 

Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

 

Koperta z ofert winna by oznaczona :

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

 

 

 

 

 

 


ZAWIADOMIENIE O UNIEWANIENIU POSTPOWANIA

 

 

Dziaajc na podstawie 11ust.1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 14.02.2017 r. zawiadamiam o uniewanieniu postpowania z dnia 14.02.2017 r.

 

Udzielajcy zamwienie:

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postpowania:

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

Uzasadnienie

Nie wpyna adna oferta.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublicu

mgr Barbara Szubert

 


 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

PILNIE

poszukuje lekarzy do pracy w Izbie Przyj

 

Oferujemy:

- umow o prac, umow zlecenia lub umow kontraktow

 

Termin rozpoczcia pracy ? od zaraz

 

 

Osoby zainteresowane ofert prosimy o przesyanie podania na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub kontakt telefoniczny z :

? Sekretariatem Dyrektora pod numerem (34) 3506380,

? Dziaem Kadr pod numerem (34) 3506387.

 


 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWANIENIU POSTPOWANIA

 

Dziaajc na podstawie 11ust.1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 08.02.2017 r. zawiadamiam o uniewanieniu postpowania z dnia 08.02.2017 r.

Udzielajcy zamwienie:

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Nazwa postpowania:

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

Uzasadnienie

Nie wpyna adna oferta.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublicu

mgr Barbara Szubert


 

OGOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80,

fax 034 356 58 70 ) ogasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ

w Lublicu w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.

 

(PKW i U86 ? usugi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 ? Usugi wiadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddzia chirurgii oglnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U. 2016.1638 ze zm.).

Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III pitro), od 14.02.2017 r. ( od poniedziaku do pitku w godz. od 10:00 do 14:00).

Termin skadania ofert do 17.02.2017 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert ? 17.02.2017 r. godz. 13.30)

Termin rozstrzygnicia konkursu nie pniej ni w cigu 10 dni od otwarcia ofert

Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.

Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

 

Termin zwizania z ofert : 30 dni od daty upywu terminu skadania ofert

 

Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.

Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

Koperta z ofert winna by oznaczona :

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

 


OGOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu, ul. Sobieskiego 9 ( tel. 034 350 63 80, fax 034 356 58 70 ) ogasza konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.

 

(PKW i U86 ? usugi w zakresie opieki zdrowotnej)

851410009 ? Usugi wiadczone przez personel medyczny

w

rodzaju: leczenie szpitalne

zakresie: oddzia chirurgii oglnej

Podstawa prawna : Art. 26 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o dziaalnoci leczniczej (tj. Dz. U.
2016.1638 ze zm.).

Obowizujce formularze oferty i materiay informacyjne o przedmiocie konkursu, w tym projekt umowy, s do wgldu lub do odebrania w Dziale Organizacji i Nadzoru (budynek przy ul. Grunwaldzkiej 9, III pitro), od 08.02.2017 r. ( od poniedziaku do pitku
w godz. od 10:00 do 14:00).

Termin skadania ofert do 14.02.2017 r. do godz. 13.00

(otwarcie ofert ? 14.02.2017 r. godz. 13.30)

Informacja o rozstrzygniciu konkursu bdzie umieszczona na tablicy ogosze i stronie internetowej SP ZOZ w Lublicu.

Miejsce skadania ofert SP ZOZ w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

Sekretariat pok. nr 68

 

Termin zwizania z ofert : 30 dni od daty upywu terminu skadania ofert

 

Udzielajcy zamwienia zastrzega sobie prawo odwoania konkursu ( w caoci lub w czci ) na kadym etapie postpowania lub przesunicia terminu skadania ofert bez podania przyczyny.

Oferty naley skada w formie pisemnej pod rygorem niewanoci.

Koperta z ofert winna by oznaczona :

?Konkurs ofert na udzielanie lekarskich wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu
w ramach penienia dyurw medycznych i dyurw gotowoci w Oddziale Chirurgii Oglnej od 01.03.2017 r. do 29.02.2020 r.?

 


 

1% Dla Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej

w Lublicu.Dlaczego warto przekaza 1% podatku na rzecz naszego Szpitala?

 

? Kada taka zotwka zostanie przeznaczona na: zakup aparatury diagnostyczno-leczniczej, sprztu medycznego, lub wyposaenia technicznego sal, gabinetw lekarskich co wpynie na podniesienie standardw leczenia w naszym szpitalu.

Jak przekaza 1% podatku na rzecz Naszego Szpitala ?

Wypeniajc deklaracj podatkow PIT-37 naley wpisa w rubryce:

137. Numer KRS: 0000244994

138. Wnioskowana kwota: wpisujemy 1% kwoty podatku nalenego

139. Cel szczegowy: SPZOZ w Lublicu

 

W zwizku z aktualizacj formularzy PIT-37 numeracja rubryk moe ulec zmianie.wiateko Pokoju

Tu przed witami Boego Narodzenia Oddzia Pediatryczny odwiedzili harcerze przynoszc Betlejemskie wiateko Pokoju.
W tym roku wiateko przekazali: zuchy z 6 G.Z "Smerfy" oraz harcerze D.H "Czarne Ory" z pani podharcmistrz E. Majczak.

Tegorocznej akcji patronowao haso: "Odwanie tworzymy pokj".

Dzikujemy za pami.

Zapraszamy do galerii (kliknij...)


MIKOAJ 2016

Tradycyjnie szstego grudnia br., zarwno te mae jak i te troch wiksze dzieciaki przebywajce w Oddziale Pediatrycznym odwiedzi wity Mikoaj, ktry znalaz w swoim wielkim worku upominki dla naszych pacjentw. Odwiedziny Mikoaja byy niesamowitym przeyciem oraz sporym zaskoczeniem dla chorych dzieci, ktre cho na chwil mogy zapomnie o chorobie.

W rol witego Mikoaja wcielili si przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Lublicu.

W imieniu najmodszych pacjentw i personelu Oddziau Pediatrycznego skadamy serdeczne podzikowania za wszystkie przekazane prezenty.

Zapraszamy do galerii (kliknij...)


45-LECIE ODDZIAU NOWORODKOWEGO

23 listopada 2016 roku oddzia noworodkowy obchodzi 45-lecie swojego istnienia z tej okazji odbya si uroczysto, na ktr zaproszeni zostali zarwno byli jak i obecni pracownicy oddziau, w tym pomysodawca i twrca oddziau noworodkowego oraz wieloletni dyrektor szpitala Pan Jerzy Baranowski. Wrd zaproszonych goci znaleli si rwnie wadze samorzdowe: wicestarosta Pan Tadeusz Koniny, sekretarz powiatu Pani Sylwia Fronczek, skarbnik powiatu Pan Jacek Fokczyski, burmistrz Pan Edward Maniura, wiceburmistrz Pani Anna Jonczyk-Drzymaa, wjt Koszcina Pan Zbigniew Seniw, burmistrz Wonik Pan Alojzy Cichowski oraz sekretarz Gminy Kochanowice Pan Andrzej Domagaa.
Swoj obecnoci uroczysto zaszczycili rwnie przedstawiciel parlamentu - Pan Andrzej Gawron Pose na Sejm RP oraz Pani Jolanta Warzycha przewodniczca lskiego Oddziau Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego.
Przybyych goci powitaa dyrektor SP ZOZ w Lublicu ? Pani Barbara Szubert, ktra zoya podzikowania na rce ordynatora oddziau ? Pani Haliny Pilch ? Kuci.
Do gratulacji i podzikowa doczy rwnie Pan Tadeusz Konina Wicestarosta Lubliniecki, ktry poinformowa, e kady maluch, ktry urodzi si na ziemi lublinieckiej otrzyma pikny rowy lub niebieski rcznik z napisem ?Urodziem/am si w powiecie lublinieckim?.


Zapraszamy do galerii (kliknij...)INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu informuje, i nie upowani Spki - Speniamy Marzenia Sp. z o.o. z siedzib w Katowicach (Al. Bolesawa Krzywoustego 4/1, 40 - 870 Katowice) w organizacji do wystpowania do osb trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 

 


Samodzielny Publiczny Lubliniec, 07.12.2016 r.

Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

 

 

Zgodnie z Ogoszeniem z dnia 24.11.2016 r., w sprawie ?Konkursu ofert na udzielanie wiadcze zdrowotnych w SP ZOZ w Lublicu w ramach penienia przez lekarzy dyurw medycznych w specjalistycznych zespoach ratownictwa medycznego od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.?, Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu przesuwa termin skadania ofert na dzie 19.12.2016 r.

 

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublicu

mgr Barbara Szubert

 


 


Z ogromn przyjemnoci informujemy, e Pani Barbara Bujara - Kania zaja 1 miejsce (11.776 gosw)

i Pan Krzysztof Olszak zaj 3 miejsce (2.114 gosy)

w Plebiscycie Hipokrates 2016 w kategorii Ratownik Medyczny,

Gratulujemy oraz yczymy dalszych sukcesw.

 

Dyrekcja oraz Zaoga

SPZOZ w Lublicu

 


 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWANIENIU POSTPOWANIA

 

Dziaajc na podstawie 11ust.1 pkt 1) Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r. zawiadamiam o uniewanieniu postpowania z dnia 31.10.2016 r.

 

Udzielajcy zamwienie:

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu

ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec

 

Nazwa postpowania:

?Konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, wiadcze zdrowotnych w poradni kardiologicznej SP ZOZ w Lublicu od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.?

 

Uzasadnienie

Nie wpyna adna oferta.

 

Dyrektor SP ZOZ w Lublicu

mgr Barbara Szubert

 INFORMACJA O ROZSTRZYGNICIU KONKURSU OFERT

W oparciu o 12 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r. Komisja Konkursowa zawiadamia, e rozstrzygnito :

 

- konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, wiadcze zdrowotnych w Poradni Grulicy
i Chorb Puc SP ZOZ w Lublicu od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r.

i wybrano oferty zoone przez Wykonawcw:

 

1. Prywatny Gabinet Lekarski Piotr Cicho

ul. Pirotechnikw 30

42-200 Czstochowa

2. EMED Elbieta Prudo

ul. Rycerska 10A

42-202 Czstochowa

INFORMACJA O ROZSTRZYGNICIU KONKURSU OFERT

W oparciu o 12 ust. 2 Regulaminu przeprowadzania konkursu ofert z dnia 31.10.2016 r. Komisja Konkursowa zawiadamia, e rozstrzygnito :

 

- konkurs ofert na udzielanie, przez lekarza, wiadcze zdrowotnych w poradni chorb piersi SP ZOZ w Lublicu od 01.01.2017 r. do 31.12.2019 r. i wybrano ofert zoon przez Wykonawc :

 

1. Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Strjws

ul. Wodzickiego 105/13

 

42-200 Czstochowa
Otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
W dniu 3 sierpnia 2016 roku nastpio uroczyste otwarcie Medycznego Laboratorium Diagnostycznego. Laboratorium mieci si obecnie w zaadaptowanych pomieszczeniach budynku Szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 (wejcie od ul. wirki i Wigury). Symbolicznego przecicia wstgi dokonali Pani Barbara Szubert - Dyrektor SPZOZ w Lublicu oraz Pan Joachim Smya - Starosta Lubliniecki. Powicenia pomieszcze Medycznego Laboratorium Diagnostycznego dokona o. Waldemar Janecki z Parafii pod wezwaniem w. Stanisawa Kostki w Lublicu.

Wrd zaproszonych goci znaleli si wodarze Powiatu Lublinieckiego, czonkowie Zarzdu Powiatu, radni Rady Powiatu, wjtowie i burmistrzowie, pracownicy SPZOZ w Lublicu, kierownicy przychodni podstawowej opieki zdrowotnej i dyrektorzy instytucji publicznych funkcjonujcych na terenie Powiatu Lublinieckiego.

 

 

Zapraszamy do galerii (kliknij...) 

Kliknij obraz w celu powikszenia


W dniu 01.07.2016 roku dzieci przebywajce w Oddziale Pediatrycznym odwiedzia przemia Mrwka, ktra spotkaa si ze wszystkimi maluchami a take obdarowaa je balonami i cukierkami. W rol Mrwki wcielia si mama jednego z naszych maych pacjentw. W imieniu dzieci dzikujemy za yczliwo i serdeczno okazan naszym najmodszym pacjentom oraz za przekazane upominki.

 

Zapraszamy do galerii (kliknij...)


W dniu 29-30.06.2016 roku w naszej placwce odby si audit zewntrzny komrek organizacyjnych funkcjonujcych w SPZOZ w Lublicu

Celem auditu nadzoru byaocena spenienia wymaga norm odniesienia dotyczcych systemu zarzdzania organizacji, ocena spenienia wymaga dotyczcych certyfikacji okrelonych przez Biuro Certyfikacji Systemw Zarzdzania Polskiego Rejestru Statkw S.A, ocena zdolnoci systemu zarzdzania do zapewniania, e organizacja spenia majce zastosowanie wymagania umw, przepisw prawnych i innych, ocena skutecznoci utrzymania i doskonalenia systemu zarzdzania, ocena zdolnoci do cigej realizacji ustanowionej polityki i osigania celw, identyfikacja obszarw potencjalnego doskonalenia.


SPZOZ w Lublicu wzi udzia w projekcie realizowanym przez Fundacj Agory pn. "Szpital Przyjazny Rodzicom", ktrego celem byo pozyskanie grantu na realizacj dziaa, ktre sprawi aby szpital by miejscem przyjaznym dla rodzicw maych pacjentw przebywajcych w Oddziale Pediatrycznym. Po przeanalizowaniu 122 zgosze szpitali i oddziaw pediatrycznych,Komisja w dniu 22 lutego wybraa 18 podmiotw (w tym SPZOZ w Lublicu), ktrym zostay przyznane granty w wysokoci 10.000 z. W ramach pozyskanych rodkw zostan zrealizowane nastpujce zadania:

- renowacja foteli rozkadanych typu ?Amerykanka? dla rodzicw pacjentw przebywajcych w Oddziale Pediatrycznym (10 szt.),

- zakupione zostan: szafki z przewijakami (3 szt.), wanienka z szafk (1 szt.), kuchenki mikrofalowe (2 szt.), czajniki elektryczne (2 szt.), koce dla rodzicw (10 szt.)


 

WANA INFORMACJA

W zwizku ze zmian lokalizacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego w dniu24.06.2016materia do bada mona oddawado godz. 9.00.

 

Jednoczenie informujemy, eod dnia 27.06.2016rMedyczne Laboratorium Diagnostyczne bdzie funkcjonowao w budynku szpitalaprzy ul. Grunwaldzkiej 9 (wejcie od strony ul. wirki i Wigury).


INFORMACJA

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicuinformuje, i nie upowani Spki - Szczcie Dzieci Sp. z o.o. w organizacji do wystpowania do osb trzecich o darowizny rzeczowe oraz finansowe na rzecz Szpitala w naszym imieniu.

 


OGOSZENIE

 

Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu informuje, e obecnie aden podmiot zewntrznynie jest upowanionydo przeprowadzania zbirki rodkw finansowych i darowizn rzeczowych na rzecz naszej jednostki, w tym na rzecz Oddziaw Szpitalnych oraz Poradni i Pracowni Specjalistycznych SPZOZ w Lublicu. 


Dobro pacjenta najwaniejszym celem naszego dziaania

Witamy na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej
w Lublicu.
Nadrzdnym celem dziaania Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu jest zapewnienie wszystkim pacjentom wiadcze zdrowotnych na jak najwyszym poziomie.
SP ZOZ w Lublicu przyjmuje pacjentw bez skierowania w stanie ?ostrym? wymagajcym szybkiej interwencji medycznej oraz ze skierowaniem do przyjcia planowego. Swoj opiek obejmuje ok. 80 tysicy mieszkacw Powiatu Lublinieckiego.
Dysponujemy baz 150 ek w 7 oddziaach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Chirurgii Oglnej, Pediatrycznym, Chorb Wewntrznych, Pooniczo-Ginekologicznym, Noworodkowym, Grulicy i Chorb Puc oraz Izb Przyj. Rocznie hospitalizowanych jest tutaj ok 7 tysicy pacjentw.
Ambulatoryjna opieka specjalistyczna wiadczona jest w 9 poradniach: Chirurgii Oglnej, Proktologicznej, Diabetologicznej, Kardiologicznej, Pooniczo-Ginekologicznej, Patologii Noworodka, Chorb Piersi, Grulicy i Chorb Puc, Grulicy i Chorb Puc dla Dzieci. Rocznie udzielamy rednio 28 tysicy porad specjalistycznych. W SP ZOZ w Lublicu dziaa ponadto Szkoa rodzenia.
Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu wiadczy rwnie usugi
z zakresu bada: mikrobiologicznych, analitycznych, serologicznych, diagnostyki obrazowej, bada endoskopowych, USG i mammografii. Ponadto wiadczone s usugi z zakresu transportu sanitarnego i ratownictwa medycznego. Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej dysponuje rwnie 6 ambulansami, z czego 3 wiadcz usugi z zakresu ratownictwa medycznego.
Zapewniamy kompleksow opiek wraz z pen diagnostyk i leczeniem w jednej placwce, co wydatnie zwiksza komfort pacjenta i skraca czas pobytu.
Jestemy do Pastwa dyspozycji przez ca dob - otoczymy Was fachow opiek, serdecznoci
i zrobimy wszystko, by nasze spotkanie okazao si przyjemnym momentem
w Pastwa yciu.