Ta strona uywa cookie. Korzystanie z witryny oznacza zgod na wykorzystanie plikw cookie z ktrych niektre mog by ju zapisane w folderze przegldarki

Regionalny Program Operacyjny Wojewdztwa lskiego na lata 2007 ? 2013


W dniu 27 czerwca 2014 roku Zarzd Wojewdztwa lskiego penicy rol Instytucji Zarzdzajcej RPO WSL podpisa z Samodzielnym Publicznym Zespoem Opieki Zdrowotnej
w Lublicu umow o dofinansowanie projektu pod nazw


?Informatyzacja SPZOZ w Lublicu w celu podniesienia jakoci wiadczonych usug?


Numer projektu WND-RPSL.02.02.00-00-048/12-03

Numer umowy UDA-RPSL.02.02.00-00-048/12-00


Cakowita warto projektu wyniosa 227.813,87 z.

Warto dofinansowania ze rodkw unijnych wynosi 173.756,11 z, co stanowi 85% cakowitej wartoci projektu.


W ramach projektu zostay zrealizowane nastpujce zadania:

 • zakup zestaww komputerowych (jednostka centralna, klawiatura, myszka, monitor)
  ? 25 szt.,

 • zakup oprogramowania bazodanowego ? 1 szt.,

 • zakup drukarek A4 ? 5 szt.,

 • zakup urzdze wielofunkcyjnych ? 2 szt.,

 • zakup czynnika kart chipowych ? 2 szt.,

 • zakup access point z antenami i masztami ? 2 szt.,

 • zakup serwera plikw ? 1 szt.,

 • zakup licencji na oprogramowanie pozwalajce zarzdza tzw. ruchem chorych do obsugi Izby Przyj i Oddziaw Szpitalnych oraz prowadzenie statystyki ? 1 szt.

 • zakup podpisu elektronicznego ? 2 szt.,

 • promocja projektu: zakup tablic pamitkowych, ogoszenie w prasie lokalnej, naklejki na sprzt komputerowy, informacja na stronie internetowej.

 • szkolenie pracownikw SPZOZ w Lublicu (cross-financing) ? 177 osb.


Realizacja projektu pozwoli uzyska nastpujce korzyci:

 • uproszczenie procedur wewntrznych SPZOZ w Lublicu oraz ograniczenie dzia nadmiernie biurokratycznych ? szybki transfer danych pacjentapomidzy Izb Przyj a Oddziaami Szpitalnymi, wysoka dostpno informacjiosobowych odnonie jednostek chorobowych, procedur leczenia, etc.,

 • skrcenie czasu oczekiwania na udzielenie pomocy medycznej oraz uzyskanie informacji zwrotenj, dokumentacji, zawiadcze, minimalizacja bdu administracyjnego,

 • poprawa jakoci statystycznej informacji medycznej.

 

 

 


 

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko, Priorytet XII Bezpieczestwo Zdrowotne i poprawa efektywnoci systemu ochrony zdrowia, Dziaanie 12.1 Rozwj systemu ratownictwa medycznego, Samodzielny Publiczny Zesp Opieki Zdrowotnej w Lublicu otrzyma dofinansowanie na realizacj projektu pod nazw ?Pozyskanie ambulansu wraz z wyposaeniem na potrzeby Zespow Ratownictwa Medycznego Samodzielnego Publicznego Zespou Opieki Zdrowotnej w Lublicu?.


Umowa nr UDA-POIS.12.01.00-00-104/08-00 zostaa podpisana 24 czerwca 2009 roku

Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynis 85% tj. 305 796 z.

Cakowita kwota projektu wyniosa 359 760 z.

 

Realizacja powyszego projektu przyniosa nastpujce korzyci:

- wysoki standard techniczny ambulansw oznacza wysok gotowo do interwencji i szybki dojazd do pacjentw oraz ich szybki transport do szpitala,

- krtki czas oczekiwania na karetk zwiksza efektywno w ratowaniu ycia, co z kolei powoduje wzrost poczucia bezpieczestwa,

- niskie ryzyko wypadku z powodu niesprawnej karetki oraz awarii w trakcie dojazdu poszkodowanego lub transportu chorego,

- nowy i niezawodny sprzt medyczny w wyposaeniu znacznie zmniejsza ryzyko,e z powodw technicznych pacjentowi nie zostanie udzielona niezbdna pomoc.